Ossido - karta techniczna

 

Ossido - Podstawowe parametry techniczne

 

3000x1000x3,5

(z siatką)

3000x1000x5  3240x1620x12 mm (z siatką) Norma
Tolerancja rozmiarów wzdłuż brzegu +/- 0.5 mm +/- 0.5 mm
+/- 0.5 mm
ISO 10545-2
Tolerancja w rozmiarach po przekątnej +/- 1.0 mm +/- 1.0 mm
+/- 1.0 mm
ISO 10545-2
Waga (wart. średn.) 8,2 kg/m2 14 kg/m2 30 kg / m2 Laminam
Jakość materiału > 95% > 95% > 95% ISO 10545-2
Twardość w skali Mohsa  5 - 7 5 - 7 5 - 7
Nasiąkliwość  0.1% ( < 0.3%) 0.1% ( < 0.3%) 0.1% ( < 0.3%)
Siła łamiąca in N / próbki 200x300 mm >700 >1100 > 4000 ISO 10545-4
Wytrzymałość na zginanie w N / mm² wart. śred. 50 wart. śred. 50 wart. śred. 50
ISO 10545-4
Odporność na ścieranie  ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej / 10¯6/°C  6,6 6,6 6,6 ISO 10545-8
Odpornosc na szok termiczny odporny odporny odporny ISO 10545-9
Odporność na plamy  klasa 4-5 klasa 4-5 klasa 4-5
Odporność chemiczna klasa A -B klasa A -B klasa A -B
ISO 10545-13
Morozoodporność odporny odporny odporny
ISO 10545-12
Odporność na uderzenia - - wart. śred. 0,8
ISO 10545-5
Antypoślizgowość   R10 R10 R10 DIN 51130
  A+B+C A+B+C A+B+C DIN 51097
Współczynnik tarcia (Chropowatość) ≤ 0,42 ≤ 0,42 ≤ 0,42 ANSI A137.1 (DCOF)
Palność i rozprzestrzenianie sie ognia  A2 - s1, d0 A1

A2 - s1, d0

 

Laminam 12+  (powierzchnia dekoracyjna / Soft Touch) - karta tachniczna dla sektora meblowego

   3240x1680x12 mm (z siatką) Norma
Gęstość
warość średnia 2500 kg/m3
EN 14617-1 ASTM C97
Nasiąkliwość
wartość średnia 0,1 %
EN 14617-1
odporność na zginanie wartość średnia 50 MPa EN 14617-2
odporność na zgniatanie odporny EN 14617-15
Odporność na ścieranie  28,0 mm
EN 14617-4
Odpornosc na temperaturę 5 (żadnych widocznych śladów przy temp. próby 200 oC

EN 12722

EN 438-2 par.16

Odporność na ciecze zimne klasa 5 (nie pozostawia widocznych śladów, oprócz tuszu)
EN 12720
Odporność na detergenty  (nie pozostawia widocznych śladów) PTP 53 CATAS
Odporność chemiczna klasa A - B
EN 14617-10
Morozoodporność odporny
EN 14617-5
Właściwości higieniczne najwyższe (stopień usuwania bakterii >99% po użyciu środka bakteriobujczego) Metoda CATAS
Odporność na grzyby nie rozwijają się grzyby ASTM G21
Oddawanie ołowiu oraz kadmu 0 mg/dm3 ISO 10545-15
Całkowita migracja 0 mg/dm^2 (żadna istotna migracja)  UNI EN 1388-1
Emisja VOC Klasa A+ (francuska) UNI EN 16000-9
Wytrzymałość na uderzenia żadnych uszkodzeń przy upadku kulki 400mm / wartość średnia 3 J ISO 4211-4 EN 14617-9
Wytrzymałość na światło 5 (żadnych widocznych śladów) UNI EN 15187
Odporność na szok termiczny odporny EN 14617-6
Odporność na plamy odporny ASTM C1378

 

 

Pozostałe dane techniczne pokaż