Gwarancja 25 lat

Gwarancja 25 lat.

 

25-letnia gwarancja dotyczy spieków kwarcowych Laminam w grubościach: Laminam 3+, Laminam 5+, LAMINAM 7 oraz Laminam 5+3 przeznaczonych na elewacje, oraz na blaty wykonane z LAMINAM 7 oraz Laminam 5+3, zainstalowane przez współpracujący Zakład Kamieniarski lub studio kuchenne (z listy):

 

 

1. Aby skorzystać z gwarancji, użytkownik musi posiadać dowód zakupu materiału/wyrobu.

2. LAMINAM jest producentem materiału w płytach. Gwarancją objety jest tylko materiał. Wszystkie dodatkowe koszty, w tym koszty przetwarzania i instalacji produktu, nie są objęte gwarancją LAMINAM.

3. Gwarancja nie obejmuje wady obróbki i montażu produktu, ponieważ nie wykonuje tej operacji firma LAMINAM

 

Warunki gwarancji na blaty

Warunki gwarancji na elewacje

 

 

Aby zakończyć procedurę rejestracji gwarancji nalezy wypełnić formularz online