Przyjazne dane techniczne

Rozszerzalność Cieplna

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (norma ISO 10545-8)

Metoda oznaczania współczynnika rozszerzalności liniowej przy wzroście temperatury od temperatury otoczenia do 100 stopni C

Współczynnik rozszerzalności cieplnej Spieków Kwarcowych, wszystkich grubości wynosi 6,6 x 10-6/°C = 0,0000066/°C

Przykłady:

  warunki zewnętrzne od -40oC do +100o warunki wewnętrzne od 5oC do +50oC
długość płyty 3000 mm 2,77 mm 1,09 mm
szerokość płyty 1000 mm 0,92 mm 0,36 mm

 

Nasiąkliwość

skala    

Nasiąkliwość norma

ISO10545-3

10-20% 2-19% 7,8% 2,91 % 2,5 % 2,25% 1,5 %   1,3%   

0,4%-

-0,5%

0,35 % 0,35 %

0,04-

-0,15%

 0,1 %
materiał beton płytki ceramiczne Piaskowiec Piaskowiec piaskowiec Trawertyn Marmur Wapień Marmur Łupek Granit Silestone Spieki kwarcowe
nazwa handlowa Rakowiczki Brenna Pietra Serena  Navona Carrara Jura Breccia Sarda Nero BR Strzegom Wszystkie serie Wszystkie serie
mrozoodporność nie mrozoodporne  wątpliwie morozoodporne mrozoodporne w polskich warunkach

 

Grupa I - płytki o nasiąkliwości poniżej 3%

Płytki z tej grupy przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane zarówno w ujemnych jaki i w dodatnich temperaturach. Mogą być używane do wykładania tarasów, posadzek w pawilonach handlowych oraz jako płytki elewacyjne. W przypadku stosowania ich do wykładania podłóg należy wziąć, też pod uwagę ich odporność na ścieranie.

Grupa II - płytki o nasiąkliwości od 3 do 10%

Płytki z tej grupy przeznaczone są do wykładania ścian oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych, halach i na korytarzach. Mogą być, też stosowane na zewnątrz, jeśli producent wyraźnie napisał  na opakowaniu, że są mrozoodporne. W przypadku stosowania ich do wykładania podłóg należy również wziąć pod uwagę ich odporność na ścieranie.

Grupa III - płytki o nasiąkliwości powyżej 10%

Są to płytki o bardzo dużej nasiąkliwości i porowatości - nie są więc mrozoodporne i nie mogą być stosowane na zewnątrz. Charakteryzują się tym też, że mają małą odporność na uderzenia i małą wytrzymałość mechaniczną, dlatego nie powinno się ich układać na podłogach. Przeznaczone są tylko do stosowania na ścianach wewnątrz budynków.

 

W naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5%. Stosowanie glazury i terakoty włoskiej lub hiszpańskiej oznaczonej jako mrozoodporna w naszym klimacie może wiązać się z pewnym ryzykiem.

Widzimy więc, iż o mrozoodporności decyduje nasiąkliwość.

Twardość w skali mohsa

skala mohsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
minerał wzorcowy talk gips kalcyt fluoryt apatyt ortoklaz kwarc topaz korund diament
przykładowe materiały plexiglass aluminium platyna tytan szkło   Ametyst      
grafit plastik kalcyt Corian płytki ceramiczne Agat      
  bursztyn złoto spieki kwarcowe      
    marmur szkło szlifowane szmaragd    
    konglomerat marmurowy   granit      
skala porównawcza  
Twardość absolutna 1 2 9 21 48 92 100 200 400 1600

 

Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie i liniowo, lecz ma charakter porównawczy. Minerały są ustawione od najbardziej miękkiego do najtwardszego. Każdy minerał może zarysować minerał poprzedzający go na skali (bardziej miękki) i może zostać zarysowany przez następujący w skali po nim (twardszy). Jest to jedynie skala orientacyjna, a klasyfikacja polega na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyfikowany z jego twardością. Przykładowo jeżeli minerał badany zarysuje powierzchnię kwarcu, będąc jednocześnie rysowany przez niego, będzie miał taką samą twardość. Jeżeli minerał badany będzie w stanie zarysować np. kwarc, a ten nie będzie w stanie zarysować materiału badanego, to twardość próbki jest uznawana za co najmniej 7,5 (porównanie z topazem mówi, czy nie jest większa).

Twardość minerałów jest własnością kierunkową tzn., że może być odmienna w różnych kierunkach (przykładem takiej anizotropii twardości jest minerał kyanit (zwanym dawniej dysten co znaczy dwie twardości) o wzorze chemicznym AlVIAlIV[SiO5]. Wzdłuż osi krystalograficznej Z wykazuje twardość ok. 3,5 w skali Mohsa, natomiast prostopadle do tej osi twardość zwiększa się do około 7.

Odporność na plamienie

Norma UNI EN ISO 10545-14

Sposób stosuje się do wszystkich powierzchni roboczych płytek w celu określenia odporności na plamy. Każdy środek barwiący powinien być przechowywany przez 24 godziny, co najmniej na 5 próbkach testowych, których powierzchnie są oczyszczone i wysuszone. Usunięcie środków barwiących odbywa się w kolejnych etapach wykorzystujących różne środki myjące i czyszczenia.
 
Klasy odporności na plamienie: (norma UNI EN ISO 10545-14)
  Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
sposób usuwania plam plamy się nie zmywają - nieodwracalne uszkodzenie powierzchni usuwa plamy z pomocą rozpuszczalników, takich jak aceton usuwa plamy za pomocą silnego detergentu usuwa plamy za pomocą słabego detergentu usuwa plamy gorącą wodą
przykłady     Gres polerowany   Spieki kwarcowe
 
 

Oznaczenie odporności na plamienie polega na naniesieniu na powierzchnię badaną kropel roztworów testujących, rozprowadzeniu ich tak, aby w przybliżeniu przybrały kształt koła, pozostawieniu ich na powierzchni przez 24 godziny, a następnie przeprowadzeniu prób usunięcia powstałych plam. Jako roztwory testujące norma przewiduje stosowanie:

  • roztworu błękitu metylenowego, 10 g/l,
  • roztworu nadmanganianu potasowego, 10 g/l. 
 
Plamy powstałe na skutek:
  • środków barwiących na zielono w olejach o niskiej lepkości
  • środków barwiących na czerwono w olejach o niskiej lepkości, tylko dla płytek w kolorze zielonym
  • barwników o działaniu chemicznym/utleniającym - roztwór jodyny w alkoholu / 13 g/l /
  • barwników o działaniu powodującym nakładanie warstwy - olej z oliwek 
  • detergenty i inne aktywnie chemicznie środki utrzymania czystości
  • preparaty stosowane do zachowania czystości wody w basenach kąpielowych,
  • artykuły spożywcze na przykład: mleko, tłuszcze, kawa, wino, soki owocowe, krew, kwasy spożywcze itp.),
  • oleje, smary, paliwa i inne, np. w garażach i warsztatach. 

 

Palność i rozprzestrzenianie się ognia

OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 1.
 
tabela 1

Określenia dotyczące palności

stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne

A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  

Palne niezapalne

A2-s1,d1;  A2-s2,d1;  A2-s3,d1;  A2-s1,d2;  A2-s2,d2;  A2-s3,d2;

B-s1,d0;  B-s2,d0;  B-s3,d0;  B-s1,d1;  B-s2,d1;  B-s3,d1;  B-s1,d2;  B-s2,d2;  B-s3,d2;

trudno zapalne

C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0;  C-s1,d1;  C-s2,d1;  C-s3,d1;  C-s1,d2;  C-s2,d2;  C-s3,d2; 

D-s1,d0;  D-s1,d1;  D-s1,d2;

łatwo zapalne

D-s2,d0;  D-s3,d0;  D-s2,d1;  D-s3,d1;  D-s2,d2;  D-s3,d2; 

E-d2;  E;   F

Niekapiące

A1A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;

B-s2,d0;  B-s3,d0; 

C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0; 

D-s1,d0;  D-s2,d0;  D-s3,d0;

Samogasnące co najmniej E
Intensywnie dymiące

A2-s3,d0;  A2-s3,d1;  A2-s3,d2; 

B-s3,d0;  B-s3,d1;  B-s3,d2; 

C-s3,d0;  C-s3,d1;  C-s3,d2;  D-s3,d0;  D-s3,d1;  D-s3,d2; 

E-d2;  E;  F

 

1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 2.

tabela 2

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne A1fl;  A2fl-s1;  A2fl-s2
Trudno zapalne Bfl-s1;  Bfl-s2;  Cfl-s1;  Cfl-s2
Łatwo zapalne Dfl-s1;  Dfl-s2;  Efl;  Ffl
Intensywnie dymiące A2fl-s2;  Bfl-s2;  Cfl-s2;  Dfl-s2;  Efl;  Ffl

 

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku
2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;  Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;  B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;
2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0 oraz D-s1,d0;
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.
 
 

 

    Zródło: Dz.U.2009.56.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

Odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie  (Ścieralność)  norma ISO 10545-6

Płytki nieszkliwione, takie jak np. płytki ze Spieków Kwarcowych Laminam,  bada się na podstawie normy ISO 10545-6, która określa tzw. ścieralność wgłębną. Jest to objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału (w mm3). Wartość maksymalna, dopuszczalna normą wynosi 205 mm3. Im wartość mierzona jest niższa, tym większa odporność na ścieranie badanego materiału. W przypadku nieszkliwionych płytek Spieków Kwarcowych Laminam, których barwa jest w całej grubości jednakowa, ścieralność ma mniejsze znaczenie, gdyż nawet pewne wytarcie powierzchni nie powoduje wizualnych zmian ich wzoru. Tak więc zalecane jest stosowanie właśnie płytek ze Spieków Kwarcowych Laminam w miejscach o najwyższym nasileniu ruchu pieszego, w miejscach do których dostają się drobiny ścierne, jak np, piasek, takich jak wejścia do budynków użyteczności publicznej, dworce, urzędy itp.  

 
Objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału w Spiekach Kwarcowych jest mniejsza niż 175 mm3 (Sketch Moro =145 mm3, Sketch Avorio =125 mm3, Oxide=156 mm3 )

Antypoślizgowość

Badanie antypoślizgowości w oparciu o normę DIN 51130

 
W pomieszczeniach i strefach zagrożonych poślizgiem muszą być stosowane posadzki antypoślizgowe. Metoda badania zdolności przeciwdziałania poślizgom uregulowana jest w normie DIN 51130 - (Badanie powłok posadzkowych, Oznaczanie zdolności hamowania poślizgu, pomieszczenia i strefy robocze o zwiększonym ryzyku poślizgu, metoda marszowa, płaszczyzna pochyła). Średni kąt pochylania ustalony w oparciu o szereg wartości pomiarowych pozwala sklasyfikować posadzkę w jednej z sześciu grup
 
kąt nachylenia α< 6° 6°≤ α ≤ 10° 10°≤ α ≤ 19° 19°≤ α ≤ 27° 27°≤ α ≤ 35° α > 35°
 
grupa R8 R9 R10 R11 R12 R13
stosowanie

Pomieszczenia suche wewnątrz budynków.

 

 

WEJŚCIE strefy i schody z dostępem z zewnątrz.
RESTAURACJE, sklepy, przychodnie, szpitale, szkoły
 
 
Łazienki i prysznice, małe kuchnie, pomieszczenia w restauracjach, garaże podziemne
 
 
 
Pomieszczenia do produkcji żywności, gastonomiczne. Miejsca pracy z dużą obecnością wody i błota, laboratoria, pralnie, hangary.
 
Pomieszczenia produkcyjne z użyciem tłyszczy, mleka i nabiału, oleji i mięs. Duże kuchnie przemysłowe, Catering. Produkcja przymysłowa z zastosowaniem sbstancji
śliskich. Parkingi. Tarasy
POMIESZCZENIA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ TŁUSZCZY. PRODUKCJA SPOŻYWCZA. 
 
 
 
przykłady

 

Pomieszczenia służby zdrowia (gabinety zabiegowe) 

Kuchnie, stołówki, Jadalnie, kantyny, korytarze

Pomieszczenia sprzedaży ogólnej, pomieszczenia dla klientów

Sale operacyjne

Oddziały z pokojami chorych i z korytarzem

Gabinety lekarskie, przychodnie

Apteki

Pomieszczenia laboratoryjne

Salon fryzjerski

Pralnie; Pomieszczenia z pralkami do prania na mokro

Magle i prasowalnie

Szkoły: Wyjścia, korytarze, Pomieszczenia klasowe i grupowe, Schody

 

 

Pomieszczenia sanitarne (np. WC, umywalnie, szatnie)

Kuchnie do rozmrażania i podgrzewania

Kuchnie do kawiarni, herbaciarni

Punkty przygotowujące produkty spożywcze do sprzedaży

Punkty sprzedaży chleba i pieczywa, towar niepokowany

Punkt sprzedaży sera i produktów seropodobnych,towar niepakowanych

Pomieszczenia do mycia przy sali operacyjnej, na gips

Szkoły: Toalety, łazienki, Pomieszczenia specjalistyczne na warsztaty

 

 

 

 

Pomieszczenia do butelkowania napojów, wyrób saków

Pomieszczenia do kąpieli zdrowotnych, hydroterapii

Kuchnie gastronomiczne (kuchnie w zajazdach, hotelach) do 100 nakryć dziennie

Kuchnie do żywienia ogólnego w domach społecznych,
szkołach, przedszkolach, sanatoriach

Sprzedaż mięsa, ryb

Sprzedaż mięsa i kiełbasy, produkty nieopakowane

Myjnia samochodowa

Hale dla samolotów

 

 

 

 

 

 

Produkcja i pakowanie margaryny

Produkcja i pakowanie tłuszczów jadalnych, tłoczenie olejów jadalnych

Przeróbka świeżego mleka, łącznie z produkcją masła

Wyrób lodów

Przetwórstwo drobiu

Kuchnie gastronomiczne (kuchnie w zajazdach, hotelach) powyżej 100 nakryć dziennie

Wielkie kuchnie dla żywienia ogólnego w kantynach, stołówkach

Teren obsługiwania klientów stoiska z rybami

Pomieszczenia do przygotowania mięsa

Punkt sprzedaży bezpośrednio z frytkownicy i grila

Magazyny do oleju i tłuszczu

Miejsca parkowania wozów strażackich

Produkcja przemysłowa rozpuszczone tłuszcze

Rafineria olejów jadalnych

Obróbka i przetwórstwo ryb

Produkcja majonezu

Wyrób warzyw konserwowych

Rzeźnia

Wyrób kiełbasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Laminam  Blend, Naturali, Jungle  Collection, Sketch, Fokos, Naturali  Linfa, Naturali    Tredi